סוציולוגיה של הקהילה

קשה להגדיר מהי קהילה. ההבנה כי קהילה היא מערכת חברתית שקשה להחיל עליה הגדרות מוסכמות, מאפשרת לבחון את המערכת החברתית ה’קהילתית’ מתוך פרדיגמה חדשה – תורת המערכות המורכבות.

למאמר זה שתי מטרות מרכזיות.

האחת להציע ניתוח שיטתי של גישות ודגמים בסוציולוגיה של הקהילה.

השניה לבחון את הקהילה כמקרה מבחן מעניין להרחבת הבנתנו לגבי טיבן של מערכות מורכבות בכלל ומערכות חברתיות מורכבות בפרט.

לקריאה נוספת: סוציולוגיה של הקהילה (מסמך וורד)