מתחברים בונים עתיד ביחד

מיזם מתחברים בונים עתיד ביחד  רשת ארגונים יוזמת שיח ציבורי ורשת שיתופי פעולה שמטרתם:
" לקדם שינוי חברתי משמעותי, שבו שותפים יחידים, קבוצות וקהילות, ליצירת חברה ישראלית פרואקטיבית, חסונה, וסולידארית, ברוח הערבות ההדדית. "
הפעם אנו מתחייבים להשתדל לשתף ולהכיל את כל רובדי החברה הישראלית… וביחד.

לכניסה למסמך תאור התוכנית הקש כאן מתחברים בונים עתיד ביחד