הנחיות למנחים מפגשי מתחברים יוני 2012

הנחיות למנחי מפגשי מתחברים בונים עתיד ביחד בקרית שמונה, חיפה, כוכב יאיר, ורהט, יוני 2012

לחצו כאן הנחיות למנחים

מודעות פרסומת

מתחברים בונים עתיד ביחד

מיזם מתחברים בונים עתיד ביחד  רשת ארגונים יוזמת שיח ציבורי ורשת שיתופי פעולה שמטרתם:
" לקדם שינוי חברתי משמעותי, שבו שותפים יחידים, קבוצות וקהילות, ליצירת חברה ישראלית פרואקטיבית, חסונה, וסולידארית, ברוח הערבות ההדדית. "
הפעם אנו מתחייבים להשתדל לשתף ולהכיל את כל רובדי החברה הישראלית… וביחד.

לכניסה למסמך תאור התוכנית הקש כאן מתחברים בונים עתיד ביחד