תקציר דוקטורט – היבטים קהילתיים של שיקום מפוני גוש קטיף

תקציר עבודת הדוקטורט שכתבתי בנושא "יש פתרון לכל מתיישב" – היבטים קהילתיים של שיקום מפוני גוש קטיף.

העבודה נעשתה במסגרת לימודי במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת בר-אילן.

למאמר המלא: היבטים קהילתיים של שיקום מפוני גוש קטיף